Algemene voorwaarden

Wanneer je je inschrijft voor een workshop bij studio teo, ga je automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden.
Momenteel vind je hier reeds de belangrijkste, binnenkort zijn ze volledig.

1.
Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald of terugbetaald, noch zijn ze overdraagbaar naar een ander persoon indien je niet aanwezig kan zijn. Lessen kunnen tot 21 dagen voor de aanvang van een lessenreeks/workshop geannuleerd worden, mits een administratiekost van €25. Indien de annulatie korter dan 21 dagen voor aanvang van de workshop gebeurt, kan deze niet meer geannuleerd en terugbetaald worden.

2.
In de studio wordt door iedereen op een eerlijke en respectvolle manier omgegaan met elkaar, het materiaal, de voorzieningen. Iedereen houdt zich aan de voorschriften rond het gebruik van de ruimte, het systeem van de schoonmaak, enz...

3.
Elke gebruiker laat zijn werkplek en de omgeving ten allen tijde netjes achter. Indien hieraan verzaakt wordt, kan de studio hiervoor een extra kost aanrekenen.

4.
Iedereen gebruikt de studio op eigen risico en is zich bewust van de inherente gevaren van een studio-omgeving, zoals meer het gebruik van scherpe gereedschappen en scherpe randen, blootstelling aan giftige materialen, de gevaren van het gebruik van materialen en apparatuur bij hoge temperaturen en de risico’s die gepaard gaan met het inademen van kleistof.

5.
Studio teo kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat bepaalde lessen, lesgevers en / of apparatuur niet beschikbaar zijn om welke reden dan ook.

Het bedrijf behoudt zich naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de timing, structuur en inhoud van elke les en de identiteit van een lesgever en / of de beschikbaarheid van apparatuur. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade die door dergelijke wijzigingen wordt veroorzaakt, behalve voor zover dit verlies wettelijk niet in staat is tot uitsluiting.

Persoonlijke bezittingen worden op eigen risico naar het atelier gebracht en het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade aan dergelijke items.

Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die een lid op het studio-terrein of buiten de studio lijdt, behalve voor zover dit verlies, schade of letsel wettelijk niet kan worden uitgesloten.